Aktiviteter


Lokalens öppettider under våren 2017


Följande dagar under hösten 2017 håller lokalen öppet mellan klockan 10.00 - 18.30

Tisdagar från och med 10 Januari till och med 20 April. Samt 4 Juli och 8 Augusti.

Övriga tider har du tillträde till lokalen efter överenskommelse.
Tfn 072-700 39 00, 073-049 24 44 eller 076-848 01 14


"SLÄKTTRIM"


Ett hjälpmedel för egenkontroll av sina släktdata

Lördagen 8april 2017, kl 13:00 till ca 14:00 Hembygds- och Släktforskare Nolaskog, Ångermanlandsgatan 28A, Örnsköldsvik

LENNART NÄSLUND
och
PETER JOHANSSON
presenterar DIS funktion Open RGD, "Släkttrim".

Introduktion till Släkttrim, programmet har utvecklats av DIS
Dina släktdata måste finnas inmatat i ett släktdataprogram
Med Släkttrim finner eventuella fel i dina egna släktuppgifter
Dubblettkontroll
Namnkontroll
Kontroll av personernas kön
Församlingskontroll
Hur gör man en Gedcomexport

Vi förbereder för en kort fikapaus.

Antalet platser i lokalen är begränsat.

Gör gärna en föranmälan senast 1-April på telefon eller e-post till.
Hans Nygren, 070 526 55 72 hans.g.nygren@telia.com Lennart Näslund, 076 848 01 14 lennart@hsn.nu
Peter Johansson, 070 564 88 59 peter.jhoansson-oer@telia.com

Ett arrangemang av

HEMBYGDS-och-SLÄKTFORSKARE Nolaskogs och DIS-MITT